Kenya +254 020 600 8678 | Uganda +256 786 176 791 | Tanzania +255 22 2196813 | Rwanda +250 784 070 983

Available Vacancies

To apply for the available vacancies kindly send all applications to;  

1. Project Manager- Kenya (one position) 

2. Human Resource Executive - Kenya (one position) 

3. Finance Officer- Kenya (one position)